архитектурно студио From Scratch Ltd

НАГРАДИ, СТИПЕНДИИ, УЧАСТИЯ

  • Стипендия на Американска Фондация за България ( АФБ) (2005-2006г. за изяви в областта на изкуствата)
  • Европейска стипендия (2009 – 2010г. ; 2010 – 2011г.; 2011-2012г.  за изяви в областта на архитектурата)
  • Европейска награда (2009 – 2010г. ; 2010 – 2011г.  за изяви в областта на архитектурата)
  • Участие в изложбата “Новата София” , с дипломен проект на тема “Зала за тенис в гр. Пловдив”
By :
Comments : Off
About the Author